Elemental Holding – wzrost przychodów o ponad 38% Wyniki finansowe za 2017 rok

Elemental Holding – europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów – w 2017 roku wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,39 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 38% rok do roku. Narastający zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,77 mln zł, a EBIDTA 62,23 mln zł.

W 2017 roku Elemental Holding skokowo powiększył skalę prowadzonego biznesu we wszystkich segmentach, pomimo relatywnie niewielkiego wzrostu cen metali przemysłowych i szlachetnych. Głównym motorem były większe wolumeny przetwarzanych odpadów metalowych, rozwój organiczny i pełna konsolidacja przejętych podmiotów. Dzięki temu spółka umocniła się na pozycji wiodącego gracza w recyklingu katalizatorów samochodowych (SAC) i obwodów drukowanych (PCB) w Europe Centralnej oraz na Bliskim Wschodzie, jednocześnie stając się w tym zakresie działalności rynkowej jednym z pięciu największych graczy w całej Europie.

 

„W 2017 roku zapewniliśmy spółce stabilne finansowanie, które pozwoli na realizację strategii rozwoju na kolejne lata. Uruchomiliśmy nowoczesny zakład w Bydgoszczy, który istotnie zwiększył nasze moce produkcyjne Prowadziliśmy również systematyczne analizy pod kątem zwiększenia zasięgu działania na świecie – co zaowocowało akwizycją kolejnej europejskiej spółki w lutym 2018 roku – tym razem w Niemczech. Jednocześnie mocno koncentrowaliśmy się na integracji naszych zakładów w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, w Polsce i na Litwie – w celu wypracowania największych możliwych efektów synergii” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.


W 2017 roku Elemental Holding rozpoczął rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (EBRD), mające na celu ocenę możliwości potencjalnego zaangażowania EBRD w spółkę i prowadzone przez nią projekty. W grudniu 2017 roku spółka podpisała umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI S.A.

 

Ponadto Elemental Holding rozpoczął przegląd opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Spółka rozważa rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalszą ekspansję zagraniczną.

Naszym celem jest zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych. W okresie ostatnich 3 lat wykorzystanie baterii Li-Io – zarówno w samochodach elektrycznych, jak i wszelkiego rodzaju elektrycznych urządzeniach mobilnych – wzrosło skokowo. Trend ten zapewne utrzyma się przez kolejną dekadę. Włączenie w struktury Grupy tej przyszłościowej, komplementarnej do naszej działalności linii biznesowej mógłby stanowić bardzo stabilny, trzeci – po SAC i PCB – filar naszej działalności” – dodał Paweł Jarski.

 

W lutym 2018 Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Niemiecka spółka RECAT zbiera oraz przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln EURO.

Grupa Elemental działa na 35 rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, poza Polską w oparciu o własne oddziały (m.in. na Litwie, w Słowacji, Turcji, Emiratach Arabskich, Finlandii, Estonii i Wielkiej Brytanii) oraz przedstawicielstwa handlowe. Spółki Elemental Holding SA pozyskują złom metali nieżelaznych, odpady elektroniczne oraz zużyte katalizatory na ok. 50 rynkach na świecie.

 

W 2017 roku Elemental Holding sfinalizował:

  • umowę inwestycyjną z PFR TFI SA w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN. W wyniku umowy Fundusz zakupił 49% udziałów w spółce zależnej Grupy – UAB „EMP recycling” na Litwie.
  • uruchomienie zakładu w Bydgoszczy – budowę linii samplingowej dla układów drukowanych oraz 4 -5 linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych.
  • transakcję zakupu 100% udziałów w litewskiej spółce UAB „EMP recycling” – lidera na rynku krajów bałtyckich w branży ZEEE, świadczącego pełne portfolio usług obejmujących e-scrap, recykling zużytych katalizatorów samochodowych i złomu metali nieżelaznych.

 

W 2016 roku Elemental Holding zrealizował 3 akwizycje:

  • zakup 51% udziałów w spółce AWT Recycling Ltd. z Wielkiej Brytanii, specjalizującej się w recyklingu katalizatorów samochodowych. Brytyjska spółka planuje osiągnięcie ok. 30-40% udziałów w rynku dzięki wzmocnieniu sieci zakupowej na terenie Anglii oraz dalszej ekspansji w Irlandii, Szkocji i Walii.
  • zakup 51% udziałów w zakładach recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i płytek drukowanych w fińskiej spółce Kat-Metal Oy z siedzibą w Tervajoki. Skandynawska firma planuje ekspansję w Estonii, Szwecji oraz pozyskanie strategicznych partnerów w Norwegii i Danii.
  • zakup 75% udziałów polskiej spółki Platinium M.M z branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych.

 

Elemental Holding:

Elemental Holding SA jest wiodącą w Europie grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i rafinerii. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyklingu oraz szerokiej sieci punktów skupu.

Holding specjalizuje się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych, w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych i zużytych katalizatorów. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: w Polsce Syntom, Tesla Recycling, Terra Recycling, PGM Group, Platinium M.M; za granicą: UAB EMP recycling (Litwa), Metal Holding (Słowacja), Evciler Kimya (Turcja), Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC (Emiraty Arabskie), AWT Recycling Limted (Wielka Brytania), Kat-Metal Oy (Finlandia), Kat-Metal Estonia Ou (Estonia).

Od 18 grudnia 2013 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

www.elemental-holding.pl 

Polecane firmyWyszukiwarka firmSklepy firmDodaj ogłoszenie