Bouygues Immobilier został nagrodzony na targach World Efficiency za wysokiej jakości międzynarodowe projekty ekologiczne odznaczone certyfikatem HQE

Bouygues Immobilier został nagrodzony na targach World Efficiency za wysokiej jakości międzynarodowe projekty ekologiczne odznaczone certyfikatem HQE

13 grudnia 2017 roku podczas targów World Efficiency w Paryżu, Olivier Durix – Dyrektor Generalny firmy Bouygues Immobilier Polska i przedstawiciel Bouygues Immobilier, otrzymał nagrodę „Międzynarodowego dewelopera” od stowarzyszenia Alliance HQE-GBC[1].

 

Bouygues Immobilier, aktywnie zaangażuje się w rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta. Firma podejmuje takie działania biznesowe, aby sprostać wszelkim pojawiającym się wyzwaniom z zakresu ochrony środowiska. Nieustannie dbając o satysfakcję wszystkich klientów tak we Francji jak i za granicą, Bouygues Immobilier również czynnie pracuje nad poprawą jakości technicznej realizowanych projektów. Przyznana nagroda stanowi całościowe docenienie działalności Pana Oliviera Durix, w ramach podejmowanych inwestycji na rynkach zagranicznych. Część przedsięwzięć, zlokalizowanych w Maroku oraz w Polsce, zostały odznaczone prestiżowym certyfikatem HQE nadanym przez Cerway.

 

Bouygues Immobilier Polska rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2000 roku. Firma szybko dołączyła do grona liderów nieruchomości w Warszawie i obecnie prężnie rozwija się także we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Wśród dotychczas zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych, przedsięwzięcia Accent Vert”„Accent Eco” (z łączną ilością 292 mieszkań) otrzymały prestiżowy certyfikat HQE w kategorii „Koncepcja” na poziomie „Bardzo dobry”. Wyróżnienie dotyczy pierwszego na skalę europejską rozwoju projektów mieszkaniowych z przyznanym certyfikatem HQE. Inwestycję „Accent Eco” wyróżniają liczne innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wpisują się w standardy i wymagania związane z kwestią ochrony środowiska. Jednocześnie przedsięwzięcie zostało wykonane tak, aby zapewnić mieszkańcom najwyższy komfort użytkowania przy zachowaniu zrównoważonych kosztów eksploatacji.

Projekt „Les Faubours d’Anfa” zrealizowany w Casablance, Maroko, stanowi połączenie części mieszkalnych z częścią usługową. Zachowując najwyższe standardy kompleksowej realizacji przedsięwzięcia, inwestycja otrzymała certyfikat HQE w kategorii „Wysoka jakość ekologiczna” na poziomie „doskonały.”

 

-Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że nasze zagraniczne projekty są docenianie i otrzymują prestiżowe wyróżnienia. Wizja działalności i dalszego rozwoju firmy ściśle wpisuje się w kanony związane z ekologią i kwestiami dotyczącymi

 

ochrony środowiska. Jednocześnie każda z planowanych i realizowanych inwestycji zapewnia najwyższe standardy komfortu i funkcjonalności. W działania z zakresu zrównoważonego budownictwa angażują się nasi pracownicy i partnerzy biznesowi. – powiedział Olivier Durix


[1] Stowarzyszenie użyteczności publicznej na rzecz Wysokiej Jakości Ekologicznej budynków.